สาธารณูปโภค

  • ระบบท่อระบายน้ำ รอบโครงการ
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รอบโครงการ
  • พนักงานรักษาความสะอาด และระบบกำจัดขยะส่วนกลาง
  • พักงานรักษาความปลอดถัย 24ชม.
  • กล้องวงจรปิด รอบโครงการ
  • พื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคารพร้อมหลังคากันสาด สามารถจอดถ่ายสินค้าได้สะดวก